“ใคร? ขโมยความจำ…ของฉันไป”

ถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน “ใคร? ขโมยความจำ…ของฉันไป” กิจกรรมให้ความรู้ประชาชน เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก (World Alzheimer’s Day) 21 กันยายน ที่ผ่านมา งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคอัลไซเมอร์
Continue reading ““ใคร? ขโมยความจำ…ของฉันไป””

เผยผลสำรวจควันบุหรี่มือสองชายหาดสูงลิ่ว

เผยผลสำรวจควันบุหรี่มือสองชายหาดสูงลิ่ว เตรียมออกระเบียบห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณชายหาด เพื่อลดควันบุหรี่มือสองซึ่งทำลายสุขภาพ รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้านักวิจัยโครงการศึกษาการได้รับสัมผัสควันบุหรี่มือสองของผู้ที่พักผ่อนในบริเวณชายหาด 2 แห่ง Continue reading “เผยผลสำรวจควันบุหรี่มือสองชายหาดสูงลิ่ว”